Kurv0 vare(r) - 0,00 DKKVis kurv

Faresedler - Farligt Gods


   

Bestil faresedler til farligt gods her


ADR-faresedler.dk fører de godkendte faresedler til alle typer farligt gods.

Farlige stoffer kan medføre risici for mennesker, dyr og miljø. Det er derfor lovpligtigt at klassificere, mærke og emballere farligt gods efter loven. Lovgrundlaget afhænger af, hvordan godset transporteres.

Der er fire regelsæt:

Landevejstransport reguleres af ADR-konventionen
Jernbanetransport reguleres af RID-konventionen
Transport ad søvej reguleres af IMDG Koden
Lufttransport reguleres af ICAO/IATA DGR.
 
Farligt gods transporteres oftest på landevejene, og reglerne fremgår derfor af ADR-konventionen.
ADR er en forkortelse for European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (europæisk aftale om international transport af farligt gods på veje).Sådan skal der mærkes med faresedler

Ved vejtransport skal såvel kolli som køretøj og lastbærende enhed mærkes.  Mens afsenderen har ansvaret for mærkning af kolli med fareseddel og UN-nummer, skal speditøren mærke bil eller andet køretøj samt lastbærende enhed.
 
Bilen skal mærkes for og bag med orange fareskilte uden numre. Container, bulk, tank osv. skal mærkes på alle sider med korrekt fareseddel.
 
Hvis godset er klassificeret for flere farer, skal det mærkes med fareseddel for hver klassifikation.
 
 

Sikkerhedsrådgiver af farligt gods skilte

 
Reglerne om transport af farligt gods er komplicerede, og regelbrud kan få store konsekvenser for mennesker, dyr og miljø, ligesom virksomheden risikerer sanktioner. Derfor skal virksomheder som hovedregel have en sikkerhedsrådgiver, når de deltager i transport af farligt gods.

Sikkerhedsrådgiveren kan være en ansat i virksomheden eller en ekstern konsulent. I begge tilfælde skal rådgiveren kunne dokumentere gennemført uddannelse til sikkerhedsrådgiver. 


Undtagelser fra transportkonventionerne

De fleste typer farligt gods kan transporteres i begrænset mængde – såkaldt frimængde – efter lempeligere regler. Frimængdens størrelse afhænger af, hvilket farligt stof der er tale om. Ved frimængdetransport er det ikke nødvendigt at rådføre sig med en sikkerhedsrådgiver, men en række regler om emballering, klassificering og mærkning skal dog stadig følges.

Stoffer i farekategori 0 kan ikke transporteres efter frimængdereglerne, da de er for farlige.

Foruden frimængdereglerne gælder en række undtagelser ved transport af fyrværkeri, ved privat transport, og når farligt gods transporteres til og fra arbejdssted.


Få mere at vide om transport af farligt gods

Hvis du har brug for mere viden om transport af farlige stoffer, finder du ADR-konventionen om vejtransport af farligt gods på politiets website. Du er altid velkommen til at kontakte ADR-faresedler.dk, hvis du har spørgsmål eller særlige ønsker. Vi specialfremstiller gerne faresedler til netop din virksomheds behov.

Bestil faresedler til mærkning af farligt gods i dag.